Památky v okolí...
Dovolte nám představit Vám to nejlepší z památek města Stříbro. Všechny tyto památky jsou Vám nadosah od našeho pensionu pro zpříjemnění Vašeho volného času. Můžete tak pohodlně navštívit krásné místa, které Vám město stříbro nabízí.
Městská radniceMěstská radnice (www.vlastiveda.cz/architektura/radnice-stribro)
Stavbou, která město proslavila, je bezesporu zdejší renesanční radnice. Rozlehlá stavba se třemi štíty byla postavena v průběhu 16. století. Podle nedávných zjištění byl autorem přestavby Albrecht Vlach Gryson, autor renesanční radnice v Plzni. Zadní části objektu byly výrazně upraveny a rozšířeny v 19. století. V tomto období byla rovněž provedena rekonstrukce fasády a sgrafit dle návrhu prof. V. Schwerdtnera. Poslední nákladnou obnovou prošla radnice v letech 1990 - 1997, v srpnu tohoto roku byl objekt slavnostně otevřen a navrácen původnímu využití - správě města.
 
Židovská brankaŽidovská branka (www.mustribro.cz/pamatky/hradby_a_branka)
Jedná se o prostou valně klenutou branku z cihel z druhépoloviny 18. století, postavenou na místech původního úzkého průchoduv městských hradbách, jejíž prostý oblouk, polokruhový a bez profilu překlenujeuličku vedoucí vnitřní zdí městských hradeb vedle židovského domu(Judenhaus) a zpřístupňuje prostor Kostelního náměstí. Vedlejší dům, nyníse slunečními hodinami, zvaný občas „Dům u slunce“, byl ve středověku jedinýmvymezeným obydlím Židů ve městě.
 
Husitská baštaHusitská bašta (www.hrady.cz/husitska-basta)
Pokud odbočíte do centra Stříbra hned za mostem přes řeku Mži, uvidíte baštu nad benzínovou pumpou vpravo při silnici. Město Stříbro bylo opevněno vnitřními hradbami po obvodu starého města. Nové město mělo vlastní hradby. Z opevnění starého města se nedochovala žádná brána. Nepodařilo se mi dohledat jak do opevnění města zapadalo původních asi 17 bastionů, z nichž zůstal stát jen jediný. Tím je dnešní tzv. husitská bašta, která byla původně přestavěná na obytný dům a dnes je zde vcelku příjemná restaurace. Nejčastěji je tato bašta zmiňována v souvislosti s rokem 1427, kdy bylo město obsazeno husity.
 
Hornický skanzenHornický skanzen (www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Hornicky-skanzen-Stribro)
Hornický skanzen s venkovní expozicí důlní techniky ve Stříbře byl otevřen v roce 2005. Najdeme zde důlní techniku, důlní vozy, vrtací kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mechanický výklopník, důlní nakladače různých typů, vrtací soustavy a mnoho dalších exponátů doplňuje funkční důlní lokomotivou. Také zde najdeme repliku štoly. Ve skanzenu je i ústí Královské dědičné štoly Prokop a ta je přístupná pro návštěvníky v délce 500 m.
 
Městské muzeumMěstské muzeum (www.muzeum-stribro.cz)
Městské muzeum ve Stříbře je umístěno v budově minoritského kláštera. V patře jsou umístěny expozice muzea, z nichž nejzajímavější je expozice historie dolování na Stříbrsku, expozice mineralogie a archeologie. Další expozice je věnována stříbrským ostrostřelcům, přírodovědě, etnografii a umění. V přízemí budovy kláštera je zpřístupněna křížová chodba, která slouží muzeu jako výstavní síň. Jsou zde odkryty dva gotické portály a další gotické architektonické prvky. Na křížovou chodbu navazuje nově zpřístupněné torzo kostela sv. Máří Magdalény.
 
Děkanský kostel Všech SvatýchDěkanský kostel Všech Svatých (www.atlasceska.cz/plzensky-kraj/kostel-vsech-svatych-stribro)
V celkových pohledech na město se výrazně uplatňuje věž děkanského kostela. Původní svatyně zanikla v pozdě gotické přestavbě z roku 1565. z této stavby se do současnosti zachovala věž, západní průčelí a část presbyteria. Ostatní části rozměrné stavby pocházejí z let 1754 - 1757, kdy byl objekt barokně upraven. Poslední velká oprava kostela byla zahájena kolem roku 1990 a týkala se především věže, fasády a střech. Na malířské výzdobě kostela pracovali E. Dollhopf roku 1766 (presbytář) a F. J. Lux 1760 (malby v kupoli presbytáře a v trojlodí). Hlavní oltář byl vyhotoven roku 1762 stříbrským řezbářem I. Platzerem a osazen Dollhopfovým obrazem.